background
logotype
image1 image2 image4 image5

Gornjak

Lokacija Gornjak nije bila u katastru MHE. Za ovu lokaciju dobijena je energetska saglasnost, saglasnost JVP Srbijavoda za izgradnju vodozahvata na pomenutoj lokaciji i na navedenim koordinatama, kao i sve ostale saglasnosti.

Sledi izrada idejnog projekta i predaja zahteva za dobijanje Lokacijske dozvole.

Naziv hidrocentrale Gornjak
Koordinate mašinske zgrade X: 4 901 560
Y: 7 545 530
Koordinate vodozahvata X: 4 901 560
Y: 7 544 550
Bruto pad 12,79 m
Instalisani protok Qi=10,77 m3/s
Instalisana snaga 940 kW
Godišnja proizvodnja 4.230.000 kWh
Troškovi izgradnje 222.282.000 RSD
Godišnji prihod 42.300.000 RSD
Povrat kapitala 5.83 godina

 

2020  Igis Green   Sva prava zadrzana. Design by Wizard.