background
logotype
image1 image2 image4 image5

Baranica

Za ovu lokaciju dobijena je energetskaa saslasnost kao i sve ostale saglasnosti.
Urađen je idejni projekat na osnovu koga će biti zatražena Lokacijska dozvola.

Naziv hidrocentrale Baranica
Mesto Knjaževac
Naziv vodotoka reke Trgoviški Timok
Vlasnik zemljišta mašinska zgrada -
Vlasnik zemljišta vodozahvat -
Površina zemljišta mašinska zgrada Pribransko
Površina zemljišta vodozahvat Na brani
Koordinate vodozahvata X: 4 822 340
Y: 7 604 160
Idejno rešenje -
Lokacijska dozvola Energetska saglasnost
Rok važenja lokacijske dozvole -
Glavni projekat Radi se
Građevinska dozvola -
Rok važenja građevinske dozvole -
Bruto pad 5,1 m
Neto pad 4,65 m
Srednji protok Qsr=4,39 m3/s
Instalisani protok Qi=7,0 m3/s
Dužina cevovoda 0 m
Instalisana snaga 200 kW
Godišnja proizvodnja 1.000.000 kWh
Troškovi izgradnje 375.082 €
Povrat kapitala 4.3 godina
2020  Igis Green   Sva prava zadrzana. Design by Wizard.